Dogoterapia

Dogoterapia jest metodą, która doskonale łączy naukę oraz zabawę. Jest prowadzona przez wykwalifikowanego terapeutę, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies. Dogoterapia wspomaga rozwój osobowości, edukuje i rehabilituje.

W zależności od tego czy są to zajęcia terapeutyczne czy edukacyjne, mogą odbywać się w formie indywidualnej lub grupowej. Zawsze zaczynamy od powitania, następnie przechodzimy do zadań mających usprawniać wybrane funkcje. Zadania stawiane przed dzieckiem, bądź osobą dorosłą biorącą udział w spotkaniu związane są tematycznie z psem, który nie musi być w każdym z nich aktywny. Pies jest motywatorem dla uczestnika, to dla niego wykonuje on zadania. Kontakt z nim, możliwość podania smakołyka bądź głaskanie jest pewnego rodzaju nagrodą. Oczywiście- na koniec następuje pożegnanie z psem i terapeutą. Naszym zadaniem jest też kształtowanie bezpiecznych postaw i relacji człowiek – pies, dlatego sami musimy prezentować zachowania pożądane wobec zwierząt, dając tym samym przykład naszym odbiorcom.

Obecność psa działa na naszych podopiecznych terapeutycznie. Sama możliwość przebywania z psem, zabawa z nim, wyzwala w uczestniku bardzo dużo pozytywnych emocji, pomaga zapomnieć o codziennych troskach, odprężyć się. Terapia odbywa się w formie zabawy, kiedy wiele trudnych elementów jest ćwiczonych niepostrzeżenie dla dziecka. Dodatkowo obecność zwierzęcia uatrakcyjnia zajęcia, sprawia że różnią się od innych. Pies staje się główną motywacją dla podejmowanego przez dziecko trudu. Dzieci starają się przypodobać pieskowi, sprawić mu przyjemność, chcą, żeby był z nich dumny, gdy uda im się wykonać coś nowego, coś co dotychczas sprawiało im trudności.

Zajęcia prowadzimy w żłobkach, przedszkolach, szkołach, z różnego rodzaju grupami, osobami starszymi, chorymi. Współpracujemy m.in. z policją, strażą pożarną prowadząc zajęcia warsztatowe dotyczące np. bezpiecznego kontaktu z psem. Program zajęć ustalamy w oparciu o zidentyfikowane potrzeby uczestnika lub grupy.

Kontakt z psem działa również relaksująco, zmniejsza poczucie osamotnienia, a zwiększa poczucie akceptacji u dziecka. Wykorzystujemy naszą wiedzę oraz inspirujące metody dydaktyczne i terapeutyczne (w ostatnim czasie łączymy np. dogoterapię z sensoplastyką). Korzystamy z różnorodnych materiałów edukacyjnych dopasowanych do przedmiotu lub cyklu zajęć.

Nasze psy są regularnie szczepione, odrobaczane i kąpane. Systematycznie aktywizujemy je do pracy umysłowej i fizycznej poprzez dobór odpowiednich metod i technik. Dzięki szerokiemu wachlarzowi kwalifikacji i umiejętności oddziałujemy na naszych odbiorców wielopłaszczyznowo, co w efekcie przynosi najlepsze rezultaty. Wciąż poszukujemy inspiracji, systematycznie się dokształcamy i ….bardzo dbamy o nasze psy, które czynią tyle dobra.

Aby dojść do tego wszystkiego byliśmy razem z naszymi psami  długo edukowani. Ukończyliśmy szereg szkoleń organizowanych przez różne instytucje związane z kynoterapią. Nasze psy przeszły pozytywnie testy predysponujące je do pracy w dogoterapii.

Posiadamy międzynarodowe certyfikaty uprawniające nas do pracy dogoterapeutycznej. Nie zwalnia nas to jednak z nieustającego doskonalenia warsztatu pracy.